Par mums

Pūku mammas- skolotāja Antra BiģeleSmaidīgs , un

auklīte Vintra RjabčukaSmaidīgs

mīļi sagaidīs ikvienu grupiņā "Pūks",

lai kopīgi rotaļātos, draudzētos un uzzinātu daudz interesanta.Integrētais mācību process

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības:
Iepazīstināšana ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
Bērnu literatūra un folklora
Matemātisko priekšstatu veidošana
Latviešu valoda
Zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības apguve
Pirmdien- mūzika zālē
Otrdien- kustību attīstība zālē ar mūziku
Trešdien- kustību attīstība sporta laukumā
Ceturtdien- mūzika zālē
Piektdien- kustību attīstība zālē