Par mums

Pūku mammas- skolotājas Dace IesalnieceSmaidīgs , Ingita Gūtmane Smaidīgs, un

skolotāju palīgs Vintra RjabčukaSmaidīgs

Mīļi sagaidīs ikvienu grupiņā "Pūks",

lai kopīgi rotaļātos, draudzētos un uzzinātu daudz interesanta.Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2012./2021. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

 

Pirmdiena: Mūzika 9:25 - 9:45

Trešdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:50 - 10:10

Ceturtdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:40 - 11:00

Piektdiena: Mūzika 9:30 - 9:50, Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:20