Par mums

Pūku mammas- skolotājas Dace IesalnieceSmaidīgs , Ingita Gūtmane Smaidīgs un

skolotāju palīgs Vintra RabčukaSmaidīgs

mīļi sagaidīs ikvienu grupiņā "Pūks",

lai kopīgi rotaļātos, draudzētos un uzzinātu daudz interesanta.Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2022./2023. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Mūzika 9:55 - 10:25; Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība zālē ar futbola elementiem 10:55-11:25 (labos laika apstākļos - laukā)

Trešdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:45 - 11:15

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:30

Piektdiena: Mūzika 9:00 - 9:30; Kustību attīstība laukā