Par mums

Protu dūkt kā bitītes,

Zinu visas puķītes,

Ja ar ko vēl neprotu,

Gan ar laiku apgūšu!

Esam mazas, čaklas, rosīgas un mīļas bitītes. Katru dienu kopā ar mums ir skolotājas Iveta BenuševicaSmaidīgs un Kristīne KareleSmaidīgs, bet par mūsu puncīšiem un tīrību grupiņā gādā auklīte Vija LībkenaSmaidīgs


Integrētais mācību process

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības:
Iepazīstināšana ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
Bērnu literatūra un folklora
Matemātisko priekšstatu veidošana
Latviešu valoda
Zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības apguve
Pirmdien- kustību attīstība sporta laukumā
Otrdien- kustību attīstība zālē
Trešdien- mūzika zālē
Ceturtdien- kustību attīstība zālē ar mūziku
Piektdien- mūzika zālē