Par mums

Protu dūkt kā bitītes,

Zinu visas puķītes.

Ja ar ko vēl neprotu,

Gan ar laiku apgūšu!

 

Esam mazas, čaklas, rosīgas un mīļas bitītes. Katru dienu kopā ar mums ir skolotājas Laura LagzdiņaSmaidīgs un Kristīne KareleSmaidīgs, bet par mūsu puncīšiem un tīrību grupiņā gādā skolotāju palīgs Alda KupšeSmaidīgs


Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2021./2022. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Mūzika 10:25- 10:45; Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:00 - 9:20

Trešdiena: Kustību attīstība zāle 15:00 - 15:20

Ceturtdiena: Mūzika 10:20 - 10:40; Kustību attīstība laukā

Piektdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 11:10 - 11:30