Par mums

3.grupas "Zaķēni" skolotājas Valda KadiķeSmaidīgs un Agita Olendere Smaidīgs,

skolotāju palīgs Silva ĻaudobeleSmaidīgs.


Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2022./2023. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Kustību attīstība zālē 15:00-15:30

Otrdiena: Kustību attīstība zālē ar futbola elementiem 9:45 - 10:15 (labos laika apstākļos- laukā)

Trešdiena: Mūzika 9:00-9:30; Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 11:00-11:30

Piektdiena: Mūzika 9:35 - 10:05; Kustību attīstība laukā