Par mums

3.grupas "Zaķēni" skolotājas Valda KadiķeSmaidīgs un Agita Olendere Smaidīgs,

skolotāju palīgs Silva ĻaudobeleSmaidīgs.


Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2021./2022. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Mūzika 9:50 - 10:20; Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku: 9:25 - 9:55

Trešdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:50 - 11:20

Ceturtdiena: Mūzika 9:45 - 10:15; Kustību attīstība laukā

Piektdiena: Kustību attīstība zālē 9:45 - 10:25