Par mums

3.grupas "Zaķēni" skolotājas Valda KadiķeSmaidīgs un Anda LankaSmaidīgs,

auklīte Silva ĻaudobeleSmaidīgs.


Integrētais mācību process

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības:
Iepazīstināšana ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
Bērnu literatūra un folklora
Matemātisko priekšstatu veidošana
Latviešu valoda
Zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības apguve
Pirmdien- kustību attīstība zālē
Trešdien- mūzika zālē
Ceturtdien- kustību attīstība sporta laukumā
Piektdien- mūzika zālē; kustību attīstība zālē ar mūziku