Par mums

3.grupas "Zaķēni" skolotājas Linda PētersoneSmaidīgs un Agita Olendere Smaidīgs,

skolotāju palīgs Silva ĻaudobeleSmaidīgs.


Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2023./2024. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Kustību attīstība zālē 15:00-15:20

Otrdiena: Mūzika 9:00-9:20; Kustību attīstība laukā

Trešdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:15-10:55

Ceturtdiena: Mūzika 10:35-10:55; Kustību attīstība laukā

Piektdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:00- 9:20