Par mums

Vērot, kā bērns atklāj pasauli, nozīmē no jauna atklāt to pašam.
Kā gan jūs varējāt aizmirst, cik spoža un apaļa ir bumba,
kā gaismā mirgo ūdens, kā kustas un ņirb lapas vasaras vējā,
kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien pa zāli?
Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.


2.grupas "Namiņš" skolotājas Laura Lagzdiņa, Ingita GūtmaneSmaidīgs, auklīte Jolanta Vižla arī BarbianaSmaidīgs.

Integrētais mācību process

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības:
Iepazīstināšana ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
Bērnu literatūra un folklora
Matemātisko priekšstatu veidošana
Latviešu valoda
Zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības apguve
Pirmdien- mūzika zālē
Trešdien- mūzika zālē
Ceturtdien- kustību attīstība zālē ar mūziku