Par mums

Vērot, kā bērns atklāj pasauli, nozīmē no jauna atklāt to pašam.
Kā gan jūs varējāt aizmirst, cik spoža un apaļa ir bumba,
kā gaismā mirgo ūdens, kā kustas un ņirb lapas vasaras vējā,
kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien pa zāli?
Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.


2.grupas "Namiņš" skolotājas Vita Grinberga, Linda PētersoneSmaidīgs,
skolotāju palīgs Dagnija KukuleSmaidīgs.

Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2021./2022. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Mūzika 9:00 - 9:20; Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:40-10:55

Trešdiena: Mūzika 9:00 - 9:20; Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:20 - 9:40

Piektdiena: Kustību attīstība laukā