Par mums

Esiet sveicināti grupā "Lācēni"!

Jaunos, mazos lācēnus katru dienu sagaidīs skolotājas Ilze KapranoSmaidīgs un

Anita VecbaštikaSmaidīgs, un skolotāju palīgs Sarmīte FreimaneSmaidīgs.


Integrētais mācību process

 

Integrētais mācību process 2020./2021. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

 

Pirmdiena: Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:20

Otrdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:40 - 11:00

Trešdiena: Mūzika 9:25 - 9:45

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:00 - 9:20

Piektdiena: Mūzika 9:00 - 9:15