Par mums

Esiet sveicināti grupā "Lācēni"!

Jaunos, mazos lācēnus katru dienu sagaidīs skolotājas Ilze KapranoSmaidīgs un

Anita VecbaštikaSmaidīgs, un skolotāju palīgs Sarmīte FreimaneSmaidīgs.


Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2021./2022. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība laukā

Trešdiena: Mūzika 9:25 - 9:40; Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:00 - 9:15

Piektdiena: Mūzika 9:00 - 9:15; Kustību attīstība laukā