Par mums

Esiet sveicināti grupā "Lācēni"!

Jaunos, mazos lācēnus katru dienu sagaidīs skolotājas Ilze KapranoSmaidīgs un

Anita VecbaštikaSmaidīgs, un auklīte Sarmīte FreimaneSmaidīgs.


Integrētais mācību process

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības:
Iepazīstināšana ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
Bērnu literatūra un folklora
Matemātisko priekšstatu veidošana un sensoro spēju attīstīšana
Latviešu valoda
Zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas apguve
Pirmdien- mūzika zālē
Otrdien- kustību attīstība zālē ar mūziku
Trešdien- mūzika zālē