Par mums

Sauc eņģelīti,

Sauc, sauc, sasauc!

Viņš līdzās vienmēr,

Tepat- tavā sirsniņā!

Ar mazajiem eņģelīšiem kopā ir skolotājas Gaļina RozeSmaidīgs, Vita GrinbergaSmaidīgs  un auklīte Miranda FranceSmaidīgs.Integrētais mācību process

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības:
Iepazīstināšana ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
Bērnu literatūra un folklora
Matemātisko priekšstatu veidošana
Latviešu valoda
Zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības apguve
Pirmdien- mūzika zālē
Otrdien- kustību attīstība zālē ar mūziku
Trešdien- kustību attīstība zālē
Piektdien- mūzika zālē; kustību attīstība sporta laukumā