Par mums

Sauc eņģelīti,

Sauc, sauc, sasauc!

Viņš līdzās vienmēr,

Tepat savā sirsniņā!

 

Ar mazajiem eņģelīšiem kopā ir skolotājas Gaļina RozeSmaidīgs, Antra Biģele Smaidīgs 

un skolotāju palīgs Inese Rugevica Smaidīgs.Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2023./2024. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:30 - 11:00

Otrdiena: Mūzika 10:25-10:55; Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:30

Trešdiena: Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Mūzika 9:00-9:30; Kustību attīstība laukā

Piektdiena: Kustību attīstība ar futbola elementiem  9:30 - 10:00