DMML projekta noslēgums


ESF projekta preses relīze


Uzsākta projekta aprobācija

Ar 2020./2021. m.g. oktobri esam veiksmīgi uzsākuši projekta "Digitālie mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai" aprobāciju. Skolotājas ikdienas mācību procesā aprobē projekta ietvaros izstrādātos digitālos un mācību materiālus valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās visos trīs izglītības posmos. Aktīvajā saitē pieejama preses relīze par projekta aprobāciju.


ESF projekts.