Iestādes kontakti

Atrodamies: O.Kalpaka ielā 58 (Laumas rajonā starp Siļķu un O.Kalpaka ielām)

Strādājam 7.00-19.00

Telefoni: 63483414, 63483415  

Mobilie telefoni: 29146482(administrācija darba laikā),

                          27899817(vadītāja- vēlams darba laikā)

e-pasts: sauleszakis@liepaja.edu.lvZiedojumu konts

Ar iestādes vecāku padomes līdzdalību ir tapis mūsu bērnudārza ziedojumu konts!

Mērķi šim kontam ir mūsu bērnu interesēs- rotaļlietu iegādei un grupu labiekārtošanas darbiem.

Pie mums ir ļoti skaisti, moderni un, lai to saglabātu, par to ir jārūpējas!

Būsim atsaucīgi! P.s. Paldies tiem, kas  mūs ir atbalstījuši!

Ziedojumu konts:

Saņēmējs: Liepājas pils.Izglītības pārvalde

Reģ.Nr. 90000063151

Konts: LV78UNLA0022700004100

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķis: Ziedojums PII SAULESZAĶIS

(Ziedojuma mērķis jānorāda obligāti, var norādīt arī konkrētu grupu).