Kārtība kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas