Noslēguma pasākums

30.maijā noslēdzās konkurss "Gada grupa".

IMG_2380

Kā ierasts, tika pateikts PALDIES par apzinīgu darbu visiem iestādes darbiniekiem, kas katru dienu rūpējās, lai gan bērniem, gan vecākiem, gan pašiem darbiniekiem būtu patīkami ienākt, atrasties, strādāt un mācīties mūsu iestādē.

Paldies Vijai, Arvīdam un Silvai par tīrību un kārtību iestādē un teritorijā.

IMG_2357

Paldies Ļubai, kā sadarbības partnerim no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA "Māras Lācis".

IMG_2359

Paldies Rasai un Ingai par valodas un mūzikas prasmju izkopšanu.

IMG_2360

Paldies administrācijai- Ivetai, Dacei un Kristīnei- par atbalstu vadītājai, par sava darba centīgu izpildi.

IMG_2365

Paldies 1.grupai "Lācēni"- auklītei Ingitai, skolotājām Ilzei un Anitai(nav attēlā) par izturību aprūpējot pašus mazākos mūsu bērniņus.

IMG_2368

Paldies 2.grupai "Namiņš"- auklītei Sigitai, skolotājām Agitai un Mārai par radošu darbu.

IMG_2369

Paldies 3.grupai "Zāķēni"- auklītei Sandrai, skolotājām Valdai un Andai. Skolotāja Anda Lanka kļuva par nominācijas "Gada skolotājs" uzvarētāju!

IMG_2370

Paldies 4.grupai "Bitītes"- auklītei Sarmītei, skolotājām Ivetai un Lainei par centību.

IMG_2371

Paldies 5.grupai "Eņģelīši"- auklītei Olgai, skolotājām Līgai un Sintijai par centību ne vieglajā darbā ar vecākiem.

IMG_2372

Paldies 6.grupai "Pūks"- auklītei Jeļenai, skolotājām Dinai un Lienei. Auklīte Jeļena kļuva par nominācijas "Gada aukle" uzvarētāju!

IMG_2374

Par nominācijas "Gada grupa" uzvarētāju atkārtoti kļuva 3.grupa "Zaķēni". Tas ir saliedēta darba rezultāts un mēs priecājamies, ka mums ir tāda grupa, kas veiksmīgi īsteno savas radošās idejas un sniedz palīdzību citiem pedagogiem. APSVEICAM! IMG_2375