Par bērnu ēdināšanu

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.197 ir veikti grozījumi Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.623 "Par bērnu ēdināšanu Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"  nosakot maksu par viena bērna ēdināšanu dienā:

 

grupās no 1-2 gadiem 2,43 euro, ko veido vecāku maksa 2,14 euro un pašvaldības līdzfinansējums 0,29 euro, ar nosacījumu, ka bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

 

grupās no 3-6 gadiem ir noteikta 2,86 euro, ko veido vecāku maksa 2,57 euro un pašvaldības līdzfinansējums 0,29 euro, ar nosacījumu, ka bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

 

Ar lēmuma tekstu varat iepazīties grupās vecāku mapēs.