27.09.2012.

Darba kārtība:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem iestādes padomes locekļiem.

2.Makulatūras konkursa rezultāti. Jauna konkursa rīkošana.

3.Ziedojumu konta apskats.

4.Nomas maksas izmaiņas, saistībā ar interešu izglītības pulciņu organizēšanu un izmaiņas līgumā ar ēdināšanas operatoru.

5.Ikgadējās vecāku un bērnu ekskursijas organizēšana.

6.Iepazīšanās ar iestādes 5.gadu jubilejas pasākumiem.

7.Citi organizatoriski jautājumi saistībā ar pasākumiem iestādē jaunajā mācību gadā.

Lēmumi:

1.Apstiprināt jauno iestādes padomes sastāvu 2012./2013.mācību gadam.

2.Rīkot makulatūras vākšanas konkursu starp grupām līdz 2013.gada maijam.

3.Atteikties no ekskursijas rīkošanas šajā gadā.

4.Izskatīt iespēju rīkot Ziemassvētku tirdziņu iestādē, kur pašdarinātas lietiņas varētu iegādāties pret ziedojumiem.


1 2 3 4 5