17.04.2013.

2013.gada 17.aprīlī notika iestādes padomes sēde, kurā tika apspriesti šādi jautājumi:

1.Par iestādes budžetu 2013.gadam un tā sadalījumu.

2.Par papildus finansējuma izlietošanu.

3.Par mācību līdzekļu un materiālu nodrošinājumu bērniem jaunajam mācību gadam.

4.Par biedrību "Mēs- Sauleszaķim!" nodibināšanu un darbību.

5.Par veiktajiem vecāku dāvinājumiem.

6.Par elektronisko bērnu apmeklējumu uzskaites sistēmu "Tedis".

7.Par pedagoģisko procesu jaunajā mācību gadā.

8.Par Ģimenes dienu.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

1.Iestādes padomes vecākiem savu grupu vecāku sapulcēs izskaidrot jautājumu par bērnu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem un materiāliem, un rosināt lemt par nodrošināšanu ar līdzekļiem, kas paredzēti brīvajam laikam.

2.Rosināt vecākus vairāk kontrolēt un interesēties par vecāku dāvinājumu lietošanu.

3.Ģimenes diena, kas notiks 24.maijā, notiks ar devīzi "Vesels un drošs- tāds esmu es!". Tās laikā notiks 2 aktivitātes par tēmām "Drošība" un "Veselība". Tiks pieaicināti glābēji, Sarkanā krusta brīvprātīgie, kinologs, eko produktu ražōtājs un ielu vingrotāji. Uzstāsies iestādes bērnu ansamblis un dejotāji.


27.09.2012.

Darba kārtība:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem iestādes padomes locekļiem.

2.Makulatūras konkursa rezultāti. Jauna konkursa rīkošana.

3.Ziedojumu konta apskats.

4.Nomas maksas izmaiņas, saistībā ar interešu izglītības pulciņu organizēšanu un izmaiņas līgumā ar ēdināšanas operatoru.

5.Ikgadējās vecāku un bērnu ekskursijas organizēšana.

6.Iepazīšanās ar iestādes 5.gadu jubilejas pasākumiem.

7.Citi organizatoriski jautājumi saistībā ar pasākumiem iestādē jaunajā mācību gadā.

Lēmumi:

1.Apstiprināt jauno iestādes padomes sastāvu 2012./2013.mācību gadam.

2.Rīkot makulatūras vākšanas konkursu starp grupām līdz 2013.gada maijam.

3.Atteikties no ekskursijas rīkošanas šajā gadā.

4.Izskatīt iespēju rīkot Ziemassvētku tirdziņu iestādē, kur pašdarinātas lietiņas varētu iegādāties pret ziedojumiem.


1 2 3 4