05.04.2016.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīstināšana ar jaunajiem iestādes padomes locekļiem.

2. Energoefektivitātes finansējuma izlietojums.

3. "Maxima" akcijas "Savai skolai" rezultāti.

4. E-klases ieviešana 3.,5.,6.grupās.

5. Vecāku maksa par bērnu apmeklētajiem viesmākslinieku koncertiem, izrādēm.

6. Mācību līdzekļi no vecāku puses.

7. Ģimenes dienas aktivitātes.

8. Lielās talkas organizēšana.

9. Organizatoriskie jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par koncertiem un izrādēm palielināt maksu 1.40 EUR, vecākiem ar parakstu apliecinot piekrīt vai nepiekrīt.

2. Mācību burtnīcas, dzijas, šķēres u.c. mācību līdzekļus sagādā iestāde, individuālos materiālus: guaša krāsas, aplikāciju papīrs u.c. sagādā vecāki. 

3. "Maxima" akcijā iegūtais dators atradīsies 6.grupā "Pūks".

4. Tā kā iestādes teritorija ir sakārtota, Lielā talka atliekas uz nākamo mācību gadu.

5. Par Ergoefektivitātes līdzekļiem tiks iegādāts dators.

6. Ģimenes diena būs 27.maijā, apģērbā jābūt dzeltenai krāsai.


13.05.2015.

Izskatītie jautājumi:

1.Iepazīstināšana ar 2015.gada budžetu.

2.Energoefektivitātes finansējuma izlietojums.

3.Biedrības "Mēs- Sauleszaķim!" dalība projektu konkursā.

4.E-klases ieviešana.

5.Mājas lapas atjaunošana.

6.Ģimenes dienas aktivitātes.

7.Citi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

Tika atbalstīta ideja par Lielās talkas organizēšanu pavasarī teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai.


01.10.2014.

Izskatītie jautājumi:

1.Mācību gadam izvirzītie uzdevumi grupām, logopēdei, mūzikas skolotājai, iestādei kopumā.

2.Pasākumu plāns mācību gadam.

3.Ziemassvētku tirdziņa organizācija.

4.Ģimenes dienas organizācija.

5.Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursi.

6.Ziedojumu vākšanas kārtība grupās.

7.Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos.

8.Informācija mājas lapā.

Pieņemtie lēmumi:

1.Ziemassvētku tirdziņu organizēt tāpat kā katru gadu.

2.Ģimenes dienu organizēt ar tematisku saturu katrai grupai un krāt punktus aktivitātēs grupai kopumā.

3.Piedalīties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai".

4.Piesaistot ziedojumus grupai, ievērot Liepājas pilsētas domes 2006.gada 11.maija nolikumu Nr.17.

5.Informācijai mājas lapā ieteicams izveidot forumu vecākiem, iespēju piereģistrēties kā lietotājam, kā arī grupu sadaļās ievietot aktuālāko informāciju, ko skolotājas izliek vecākiem garderobēs.


02.04.2014.

Izskatītie jautājumi:

1.Personības izaugsmes centrs- Integrētās programmas mācību metode.

2.Budžets 2014., tā prioritātes.

3.Individuālie mācību līdzekļi 2014./2015.mācību gadam.

4.Ģimenes dienas projekts un Veselības mēneša aktivitātes.

Pieņemtie lēmumi:

1.Atbalstīt budžeta prioritātes.

2.Atbalstīt individuālo mācību līdzekļu iegādes veidu.

3.Apzināt potenciālos rīta rosmes vadītājus Veselības dienu organizēšanai.

4.Apzināt dejotājus Ģimenes dienai.


16.10.2013.

Padomes sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:

1.Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2.Jauna padomes priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra vēlēšanas.

3.Iestādes pasākuma plāna apspriešana.

4.Iestādes darbs jaunajā mācību gadā: dažādi jautājumi.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

1.Apstiprināt Iestādes padomes sastāvu 2013./2014.mācību gadā(skatīt rakstu "Padomes locekļi").

2.Par padomes priekšsēdētāju apstiprināt Aigu Trankali.

3.Par padomes priekšsēdētājas vietnieci apstiprināt Sanitu Zaharovu.

4.Par sekretāri apstiprināt Simonu Korpāni.

5.Pavasara padomes sēdē lemt par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem nākošajam mācību gadam, kas jānodrošina vecākiem.

6.Pavasara padomes sēdē lemt par ziedojumu naudas pieņemšanas kārtību iestādē.


1 2 3 4