28.04.2021.

Izskatītie jautājumi:

1. Darba procesa organizācija saistībā ar vīrusa COVID-19 ierobežojošiem pasākumiem.

2. Jautājumi par viesmākslinieku piesaistīšanu Jaunajā 2021./2022. m.g.

3. Informācija par iestādes attīstības plānu 20221./02022. m.g. (izvirzītais mācību gada mērķis un uzdevumi, IT resursu nodrošinājums).

4. Informācija pr izglītojamā individuālo mācību līdzekļu nodrošinājumu.

5. Iestādes darba plānošana un organizēšana vasaras mēnešos.

6. Lielās talkas plānošana (29. 30. maijā) un organizatoriskie jautājumi.

7. Paldies 4. grupas "Bitītes" Emīlijas mammai Selitai un Annas mammai Laurai par aktīvu līdzdarbošanos Iestādes padomē.

8. Citi jautājumi un priekšlikumi. 


13.10.2020.

Izskatītie jautājumi:

1. Izmaiņas Iestādes padomes sastāvā.

2. Paldies par atbalstu pagājušajā mācību gadā vīrusa COVID-19 laikā.

3. Vīrusa COVID-19 ierobežojoši pasākumi Jaunajā mācību gadā/ darba organizācija iestādē.

4. Viesmākslinieki iestādē.

5. Iestādes Pasākumu plāns

6. Bērnu pašapkalpošanās ēdienreizēs.

7. Iestādes plānotā attīstība.

8. Iestādes darbs pagājušajā vasarā.

9. Citi jautājumi.


30.10.2019.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšana ar izmaiņām Iestādes padomes sastāvā.

2. Paldies par atbalstu pedagogu metodiskajās dienās.

3. Viesmākslinieki Iestādē.

4. Iestādes pasākumu plāns jaunajā mācību gadā.

5. Par izglītojamo pašapkalpošanās iemaņām brokastu laikā vecākajās grupās.

6. Atskaite par plānoto iestādes attīstībā.

7. Atskats uz iestādes darbu vasaras mēnešos.

 


10.04.2019.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšana ar izmaiņām Iestādes padomes sastāvā.

2. Iepazīstināšana ar Iestādes budžetu,

    energoefektivitātes ietaupīto līdzekļu izlietojumu.

3. Iestādes attīstības plāna saskaņošana.

4. Informatīvās sistēmas ELIIS lietošanas datu apkopojums.

5. Vecāku, izglītojamo un Iestādes darbinieku aptaujas 

    "Par iestāes darba organizāciju un savstarpējo sadarbību" apkopojums.

6. Atskaite par biedrības "Mēs -Sauleszaķim" finansiālo izlietojumu.

7. Plānotie pasākumi mācību gada nogalē.

8. Iestādes darbs vasaras periodā.03.10.2018.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2. Iestādes padomes priekšsēdētāja pārvēlēšana.

3. Iestādes padomes locekļu jaunā saraksta apstiprināšana.

4. Atskaite par iepriekšējā mācību gatā paveikto

5. Pasākumu plāns šajā mācību gadā.

 1 2 3 4 5