03.10.2018.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2. Iestādes padomes priekšsēdētāja pārvēlēšana.

3. Iestādes padomes locekļu jaunā saraksta apstiprināšana.

4. Atskaite par iepriekšējā mācību gatā paveikto

5. Pasākumu plāns šajā mācību gadā.

 11.04.2018.

 

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un

   informatīvo materiālu izglītojamo vecākiem.

2. Plānotie pasākumi: "Veselības nedēļa", "Lielā talka" un Ģimenes svētki - Mātes diena.

3. Kompetenču pieeja mācību procesā - lietpratība pirmsskolā.

4. Iestādes darbs vasaras periodā.

 09.11.2017.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2. Iestādes padomes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšana.

3. Iestādes padomes locekļu jaunā saraksta apstiprināšana.

4. Pasākumu plāns šajā mācību gadā.

5. Atskaite par finansiālo izlietojumu iestādes 10 gadu jubilejas svinībām.

6. Iestādes attīstības plāna saskaņošana.


26.04.2017.

Izskatītie jautājumi:

1. Energoefektivitātes finansējuma izlietojums.

2. Biedrības atbalstītais projekts.

3. Par izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursu.

4. Par viesmākslinieku koncertiem un izrādēm jaunajā mācību gadā.

5. Dzīvais žogs aiz iestādes.

6. Video siena sveicieniem "Sauleszaķim"dzimšanas dienā.

7. Ģimenes dienas "Svītrainie" pasākums.

8. Par atbalstu iestādes 10 gadu jubilejā.

9. Par puķu stādīšanu, audzēšanu.

10. Iestādes darbs vasarā.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par ergoefektivitātes finansējumu iegādāties 2 monitorus, tāfeles grupās.

2. Baterijas un makulatūras vākšanas konkursu laureāti tiks apbalvoti ģimenes dienā.

3. Piesaistīt viesmāksliniekus reizi pusgadā, palielinot cenu 1.40 EUR par bērnu, darbinieku bērniem 0.70 EUR.

4. Vajadzīgos ceriņu stādus sagādās S.Zaharova un I. Sazonova.


09.11.2016.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīstināšana ar jaunajiem padomes locekļiem.

2. Iestādes padomes locekļu jaunā saraksta apstiprināšana.

3. Biedrības atbalstītais projekts.

4. Pasākumu plāns šajā mācību gadā.

5. Diskusijas un idejas iestādes 10 gadu jubilejas svinībām.

Pieņemtie lēmumi: 

1. Iestādes dzimšanas dienai vācam ziedojumus un palīdzam ar reālu darbu. Piedāvāt citiem vecākiem sapulcēs.

2. Apstiprināti jaunie padomes locekļi.

3. Būs Ziemassvētku radošās darbnīcas.

4. Ģimenes diena būs svītrainā stilā - jūrnieki, bites utt.

5. Ja vecāki nav apmierināti ar ēdināšanu, jāraksta iesniegums, ierosinājumi. Iestādes medmāsa sekos līdzi ēdienkartei un ēšanas paradumiem.


1 2 3 4