2021./2022.mācību gads

2021./2022. mācību gadā bērniem būs pieejami šādi  maksas pulciņi:


PII "Sauleszaķis" pedagogi īsteno maksas interešu izglītību:

  • Pulciņš "Bērnu mākslas studija"

Otrdiena 16:00-16:45

  • Vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem

Trešdiena 16:00-16:30

Vairāk interesēties pie grupu pedagogiem.


 

Individuālais darbs ar bērniem:

  • Mūzika (darbs ar talantīgiem bērniem - vokālais ansamblis) 

Otrdienās un ceturtdienās 12:30 - 13:00

  • Robotika bērniem no 4-6 gadi