2021./2022.mācību gads

2021./2022. mācību gadā bērniem būs pieejami šādi  maksas pulciņi:


PII "Sauleszaķis" pedagogi īsteno maksas interešu izglītību:

  • Pulciņš "Bērnu mākslas studija"

Otrdiena 16:00-17:00

  • Vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem

Trešdiena 16:00-17:00

Vairāk interesēties pie grupu pedagogiem.


Individuālais darbs ar bērniem:

  • Mūzika (darbs ar talantīgiem bērniem - vokālais ansamblis) 
  • Robotika bērniem no 4-6 gadi 

Bee-Bot nodarbības no pirmdienas līdz piektdienai pēc saraksta; ZIIC centra apmeklējums 5-6gadīgiem bērniem reizi mēnesī