2022./2023.mācību gads

2022./2023. mācību gadā bērniem būs pieejami šādi  maksas pulciņi:

PII "Sauleszaķis" pedagogi īsteno maksas interešu izglītību:

  • Pulciņš "Bērnu mākslas studija"

Otrdiena 15:45 Interesēties pie skolotājas Gaļinas Rozes

  • Vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem

Trešdiena 15:45  Interesēties pie skolotājas Antras Biģeles


Individuālais darbs ar bērniem:

  • Mūzika (darbs ar talantīgiem bērniem - vokālais ansamblis) 
  • Robotika visiem bērniem no 4-6 gadiem 

Bee-Bot un LEGO Wee Do 2.0 nodarbības no pirmdienas līdz piektdienai pēc saraksta


Sadarbībā ar Liepājas BJC :

Sporta nodarbības ar futbola ievirzi 4.grupai "Bitītes", 6.grupai "Pūks", 3.grupai "Zaķēni"

Piektdienās no 9:30-11:30