2023./2024.mācību gads

2023./2024. mācību gadā bērniem būs pieejami šādi  maksas pulciņi:

PII "Sauleszaķis" pedagogi īsteno maksas interešu izglītību:

  • Pulciņš "Bērnu mākslas studija"

Otrdiena 15:45 Interesēties pie skolotājas Gaļinas Rozes

  • Vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem

Trešdiena 15:45  Interesēties pie skolotājas Antras Biģeles


Individuālais darbs un fakultatīvais darbs ar bērniem:

  • Mūzika (darbs ar talantīgiem bērniem - vokālais ansamblis) 
  • Robotika visiem bērniem no 4-6 gadiem 

Bee-Bot, Photon robotu, LEGO Wee Do 2.0 nodarbības no pirmdienas līdz piektdienai pēc saraksta

 


 

Sadarbībā ar Liepājas BJC :

Sporta nodarbības ar futbola ievirzi 4.grupai "Bitītes", 6.grupai "Pūks", 5.grupai "Eņģelīši"

Piektdienās no 9:30-11:10