2022./2023.mācību gads

2022./2023. mācību gadā bērniem būs pieejami šādi  maksas pulciņi:


PII "Sauleszaķis" pedagogi īsteno maksas interešu izglītību:

  • Pulciņš "Bērnu mākslas studija"

Otrdiena 15:45 Interesēties pie skolotājas Gaļinas Rozes

  • Vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem

Trešdiena 15:45  Interesēties pie skolotājas Antras Biģeles


Individuālais darbs ar bērniem:

  • Mūzika (darbs ar talantīgiem bērniem - vokālais ansamblis) 
  • Robotika visiem bērniem no 4-6 gadiem 

Bee-Bot un LEGO Wee Do 2.0 nodarbības no pirmdienas līdz piektdienai pēc saraksta