Vadītāja

Vadītāja Liene Pētersone:

*vada un organizē ar iestādi saistītos procesus;

*risina radušos problēmjautājumus;

*veicina iestādes izaugsmi un atpazīstamību;

*ir atvērta sadarbībai ar iestādes personālu, bērniem un viņu vecākiem.


Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 7.00-14.00;

trešdienās 11.00-18.15


Telefons: 63483414; 

               29146482 


Izglītības metodiķe

Izglītības metodiķe Taiga Rītiņa:

*atbild par pedagoģisko procesu iestādē;

*organizē ārpusnodarbību pasākumus bērniem;

*organizē koncertus, teātra izrādes u.c.pasākumus (pēc pieteikumiem).

________________________________________

Pieņemšanas laiki:

otrdienās 11.00-18.15

ceturtdienās 7.00-9.00

_________________________________

Telefons: 29146482


Saimniecības vadītāja

Saimniecības vadītāja Iveta Lapāne:

*atbild par saimnieciskajiem jautājumiem iestādē;

*organizē un vada remontstrādnieka un sētnieka darbu.


Pieņemšanas laiki:

trešdienās 7.00-13.00

ceturtdienās 13.00-18.15


Telefons 63483423

              29146482


Māsa/vispārējās aprūpes māsa

Māsa/vispārējās aprūpes māsa Dace Lagzdiņa

*atbild par sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu iestādē t.sk.par bērnu higiēnu;

*organizē un vada aukļu un apkopējas darbu;

*kontrolē dienas ritma ievērošanu grupās;

*veic bērnu ēdināšanas kontroli un saskaņo ēdienkartes ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA "Māras Lācis";

 *izglīto un konsultē vecākus par jautājumiem, kas skar bērnu veselību.


Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 13.00-18.15

otrdienās 7.00-13.00


 

Telefons 63483415

              29146482


Administrācijas darba laiki

 

 

Pirmdiena          

 

Otrdiena          

 

 Trešdiena         

Ceturtdiena 

Piektdiena

Medmāsa
11:00-19:00
 7:00-15:00
 7.30-15.30
 7.30-15.30

atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

Saimniecības vadītāja
8.00-16.00
 8.00-16.00
 7:00-15:00
11:00-19:00

  atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

 Vadītāja 7:00-15:00 8.00-16.00 11:00-19:00
 8.00-16.00

 atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

Metodiķe


7.30-15.30 11:00-19:00 7.30-15.30 7:00-15:00

atbilstoši administrācijas

dežūru grafikam

Lietvede 11.10-15.10 13.10-17.10 8.00-12.00 8.00-12.00

7.00-11.00 atbilstoši administrācijas dežūru grafikam