2010./2011.

2010./2011.

2011.gada 30.maijā notika konkursa "Gada grupa" noslēguma pasākums, kurā par labi padarītiem darbiem tika pasniegti Pateicības raksti- ēdināsanas operatora SIA "Māras Lācis" darbiniecei ļubovai Kolosovai, apkopējai Estrai Ēvaldei, sētniecei Valentīnai Zaharovai, mūzikas skolotājai Baibai Šilderei, medmāsai Dacei Lagzdiņai, metodiķei Līgai Andersonei.

Tika sadalītas 5 nominācijas un galvenā balva- ceļojošais kauss "Gada grupa".

 


P1110441

Galveno balvu un titulu "Gada grupa" 2010./2011.mācību gadā ieguva 5.grupa "Eņģelīši" - skolotājas Līga Smiltniece un Valda Kadiķe, auklīte Olga Petrova.

P1110431

Nominācijas "Precīzākā grupa" titulu ieguva 6.grupa "Pūks" - skolotājas Liene Pētersone un Kristīne Karele, auklīte Elita Gēgersone.

P1110433

Nomināijas "Veselīgākā grupa" titulu ieguva 1.grupa "Lācēni" - skolotājas Anda Lanka un Laine Zabidarova, auklīte Sandra Rone.

P1110435

Nominācijas "Spožākā grupa" titulu ieguva 2.grupa "Namiņš" - skolotājas Agita Olendere un Edīte Otrupe, auklīte Iveta Lapāne.

P1110437

Nominācijas "Sabiedriskākā grupa" titulu ieguva 4.grupa "Bitītes" - skolotājas Marija Šmeliņa un Ilze Kaprano, auklīte Sarmīte Freimane.

P1110440

Nominācijas "Radošākā grupa" titulu ieguva 3.grupa "Zaķēni" - skolotājas Gaļina Roze un Elīna Šilgale, aukīte Ingita Gūtmane.

Paldies visiem!