Konkurss kā tradīcija

2010./2011.mācību gadu iesākot tika iedibināta jauna tradīcija- konkurss "Gada grupa".

Konkursa mērķis ir *motivēt darbiniekus sasniegt augstus darba rezultātus,

                             *izteikt pateicību un apbalvot darbiniekus par ieguldījumu darbā.

Nominācijas: *galvenā- "Gada grupa",

                    *veicināšanas- "Veselīgākā", "Spožākā", "Radošākā", "Sabiedriskākā", "Precīzākā".

Balvu fonds- galvenai nominācijai ceļojošais kauss, balvas un atzinības raksti,

                    veicināšanas nominācijām balvas un pateicības raksti.

Konkurss norisinās mācību gada ietvaros no septembra līdz maijam.