Maija plāns


Aprīļa plāns


Karjeras dienas 2022


Izmaiņas sadaļā Dokumenti


Pašnovērtējuma ziņojums

Sadaļā "Dokumenti"- "Pašvērtējums" varat iepazīties ar jauno pašnovērtējuma ziņojumu.