Jaunumi!

 

 

 

 

 Logopēde

Logopēdes Evas Rossinskas vecāku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena: 8:00 - 9:00

Otrdiena: 8:00 - 9:00

Ceturtdiena: 8:00 - 9:00


Ziedojumu konts

Ar iestādes vecāku padomes līdzdalību ir tapis mūsu bērnudārza ziedojumu konts!

Tas tapis, lai šajos ,ne īpaši vieglajos, finansiālajos laikos mēs, aiz vēlmes atbalstīt, varētu to arī izdarīt!

Mērķi šim kontam ir mūsu bērnu interesēs- rotaļlietu iegādei un grupu labiekārtošanas darbiem.

Pie mums ir ļoti skaisti, moderni un, lai to saglabātu, par to ir jārūpējas!

Būsim atsaucīgi! P.s. Paldies tiem, kas  mūs ir atbalstījuši!!!!!!!!!!!!!!!!

Ziedojumu konts:

Saņēmējs: Liepājas pils.Izglītības pārvalde

Reģ.Nr. 90000063151

Konts: LV78UNLA0022700004100

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķis: Ziedojums PII SAULESZAĶIS

(Ziedojuma mērķis jānorāda obligāti, var norādīt arī konkrētu grupu).


Makulatūras konkurss

Makulatūras konkurss

 

Konkurss norisinās no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.aprīlim. 

 Konkursa mērķis- veidot bērnos izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu; pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu produktu izgatavošanā; iesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu saglabāšana.

Konkursā piedalās visas grupas, sacenšoties savā starpā, kā arī tiks vērtēti individuāli čaklākie makulatūras nesēji. Makulatūra ir jānes sasaiņota, jāuzraksta bērna vārds un grupiņa. Makulatūra jāatstāj grupu nojumēs.

Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).

Nedrīkst vākt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes. Nedrīkst būt metāla skavas un laminēts papīrs.

Konkursa gaitā savākto makulatūru nodosim SIA EKOLATA par maksu (20 euro par tonnu), par kuru, savukārt, iegādāsimies nepieciešamās lietas grupās.

Vecākiem, kuriem ir lielāks makulatūras daudzums, ir iespēja nogādāt to tieši uz SIA EKOLAT. Sīkāka informācija saņemama pie saimniecības vadītājas Ivetas Lapānes.