Lepojamies!

Sveicam

5.grupas "Eņģelīši" skolotāju Gaļinu Rozi

ar iegūto

PEDAGOGU KVALITĀTES BALVU

par labiem sasniegumiem ar bērnu darbiem piedaloties

starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā "LIDICE 2021"!


Oktobra mēņeša plāns


ESF projekta preses relīze


Septembra mēneša plāns.


Atbalsta saņemšana