Mācību gadā izvirzītais mērķis

 

Liepājas PII “Sauleszaķis”

2021./2022. mācību gada izvirzītais mērķis

 


Digitālo mācību līdzekļu un informācijas tehnoloģiju jēgpilns pielietojums kvalitatīvas pirmsskolas izglītības īstenošanā