Mācību gadā izvirzītais mērķis


Liepājas PII “Sauleszaķis”

 2022./2023. mācību gada izvirzītie kvalitātes mērķi:

Digitālo mācību līdzekļu pielietojums izglītojamo tekstpratības apgūšanā.

Sadarbībā ar Iestādes padomi:

Labiekārtota āra vide pirmsskolas izglītības iestādē "Sauleszaķis" (2022.g.-2024.g.).