Mācību gada galvenie uzdevumi

 Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Sauleszaķis”

2019./2020. mācību gada galvenie uzdevumi

pedagoģiskajā procesā

 

 

 

1.

 

Diferencēta mācību procesa plānošana un īstenošana (pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumi)

 

 

 

2.

 

Izglītojamo attīstības un zināšanu vērtēšanas sistēmas pilnveidošana un īstenošana – metodiķe, mūzikas un grupu

pedagogi

 

 

3.

 

Āra nodarbību aktualizēšana – mūzikas un grupu pedagogi

 

 

 

 

Radošo darbiņu izstāde “Mana māja” 6.grupā “Pūks”