Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2023./2024. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Mūzika 10:10 - 10:40; Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 10:50-11:20

Trešdiena: Mūzika 9:00 - 9:30; Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:30

Piektdiena: Kustību attīstība ar futbola elementiem 10:40-11:10