Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2021./2022. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 11:00 - 11:30

Otrdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 10:10 - 10:40

Trešdiena: Mūzika 10:20 - 10:50; Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:30

Piektdiena: Mūzika  10:25 - 10:55; Kustību attīstība laukā