Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2022./2023. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Mūzika 9:00- 9:30; Kustību attīstība laukā

Otrdiena: Kustību attīstība zālē ar futbola elementiem 9:45 - 10:15 (labos laika apstākļos-sporta laukumā)

Trešdiena: Kustību attīstība zālē 15:00 - 15:30

Ceturtdiena: Mūzika 10:10 - 10:40; Kustību attīstība laukā

Piektdiena: Kustību attīstība sporta laukumā 11:00 - 11:30