Integrētais mācību process

Integrētais mācību process 2023./2024. mācību gadam.

Visas nedēļas garumā tiek integrētas rotaļnodarbības, apgūstot caurviju prasmes, vērtības un tikumus, zināšanas, izpratnes un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Pirmdiena: Kustību attīstība sporta laukā

Otrdiena: Mūzika 9:30-9:45; Kustību attīstība laukā

Trešdiena: Mūzika 9:40 - 9:55; Kustību attīstība laukā

Ceturtdiena: Kustību attīstība zālē ar mūziku 9:40 - 9:55

Piektdiena: Kustību attīstība laukā