25.10.2023.

Izskatītie jautājumi:

1. Iestādes padomes jauno locekļu apstiprināšana.

2. Vadītājas informācija par :

2.1. akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu un iegūto kvalitātes vērtējumu;

2.2. prezentācija par 2023./2024.mācību gada izvirzīto kvalitātes mērķi un to, kādi pasākumi plānoti mērķa sasniegšanai;

2.3. par mācību līdzekļu papildināšanu;

2.4. par "Gada skolotājs" un "Gada saimnieciski administratīvais darbinieks" nominantēm.

3. Āra vides labiekārtošana, idejas un ierosinājumi turpmākajam darbam.

4. Viesmākslinieku pakalpojumi.

5. Aptauja ELIIS par iestādes attīstības jautājumiem.

6. Atsauksmes par bērnu ēdināšanas jautājumiem.

7. Ierosinājumi izglītības procesa pilnveidei un iestādes attīstībai.