29.03.2023.

Izskatītie jautājumi:

1. Iestādes padomes nolikuma aktualizēšana un saskaņošana.

2. "Lielā talka" kosmētiskā remonta plānošana ar vecāku līdzdalību 3.un 4.grupu nojumēs.

3. Ģimenes dienas pasākums 26.05. un "Dabas klases atklāšana" (pateicības plāksnīte ziedotājiem un izgatavotājiem).

4. 2023./2024.mācību gadā izvirzītie kvalitātes mērķi.

5. 2023./2024.mācību gada iestādes vērtības- pieejamība, labjūtība, cieņa.

6. Tiešsaistes sistēmā ELIIS aptauja vecākiem par izglītojamo un izglītojamo vecāku labizjūtu iestādē 2022./2023.mācību gadā.

7. Izglītojamo individuālie mācību līdzekļi 2023./2024.mācību gadam saskaņošana.

8. Iestādes budžets 2023.gadam.

9. Vasaras darbu organizācija.

10. Atsauksmes par iestādes lapā Facebook ievietoto informāciju.