16.11.2022.

Izskatītie jautājumi:

1. Jauno Iestādes padomes locekļu apstiprināšana.

2. Iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

3. Iestādes izvirzītais 2022./2023.mācību gada kvalitātes mērķis.

4. Digitālo tehnoloģiju nodrošinājums iestādē.

5. Viesmākslinieku pakalpojumu maksas noteikšana.

6. Iestādes padomes ieteikumi izglītības procesa pilnveidei un iestādes attīstībai.

7. Citi jautājumi.