18.05.2022.

Izskatītie jautājumi:

1. Izmaiņas Iestādes padomes sastāvā, Iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2. Iestādes misijas, vīzijas un vērtību apspriešana.

3. Aptauju "Anketa pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" audzēkņu vecākiem" un "Anketa pirmsskolas izglītības iestādes "Sauleszaķis" pedagogiem" analīze un galvenie secinājumi.

4. Izvirzītais mērķis 2022./2023.mācību gadam un atbalsta pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai.

5. Iestādes padomes ieteikumi izglītības procesa pilnveidei.

6. Par izglītojamajiem nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem 2022./2023.mācību gadam saskaņošana.

7. Viesmākslinieku pakalpojumu maksas noteikšana.

8. Vadītājas informācija par tuvākajiem pasākumiem.