03.11.2021.

Izskatītie jautājumi:

1. Jauno padomes locekļu apstiprināšana Iestādes padomes sastāvā.

2. Iestādes Audzināšanas plāna saskaņošana.

3. Darba organizācija iestādē saistībā ar vīrusa COVID-19 ierobežojošiem pasākumiem.

4. ESF projekta "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas        izglītības programmu nodrošināšanai" noslēgums.

5. Iestādes budžets 2022. gadam.

6. Iestādes attīstības plānošana: 2021./2022. m.g. izvirzītais mērķis un uzdevumi.

7. Citi jautājumi.