Pašnovērtējuma ziņojums

Sadaļā "Dokumenti"- "Pašvērtējums" varat iepazīties ar jauno pašnovērtējuma ziņojumu.