28.04.2021.

Izskatītie jautājumi:

1. Darba procesa organizācija saistībā ar vīrusa COVID-19 ierobežojošiem pasākumiem.

2. Jautājumi par viesmākslinieku piesaistīšanu Jaunajā 2021./2022. m.g.

3. Informācija par iestādes attīstības plānu 20221./02022. m.g. (izvirzītais mācību gada mērķis un uzdevumi, IT resursu nodrošinājums).

4. Informācija pr izglītojamā individuālo mācību līdzekļu nodrošinājumu.

5. Iestādes darba plānošana un organizēšana vasaras mēnešos.

6. Lielās talkas plānošana (29. 30. maijā) un organizatoriskie jautājumi.

7. Paldies 4. grupas "Bitītes" Emīlijas mammai Selitai un Annas mammai Laurai par aktīvu līdzdarbošanos Iestādes padomē.

8. Citi jautājumi un priekšlikumi.