13.10.2020.

Izskatītie jautājumi:

1. Izmaiņas Iestādes padomes sastāvā.

2. Paldies par atbalstu pagājušajā mācību gadā vīrusa COVID-19 laikā.

3. Vīrusa COVID-19 ierobežojoši pasākumi Jaunajā mācību gadā/ darba organizācija iestādē.

4. Viesmākslinieki iestādē.

5. Iestādes Pasākumu plāns

6. Bērnu pašapkalpošanās ēdienreizēs.

7. Iestādes plānotā attīstība.

8. Iestādes darbs pagājušajā vasarā.

9. Citi jautājumi.