30.10.2019.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšana ar izmaiņām Iestādes padomes sastāvā.

2. Paldies par atbalstu pedagogu metodiskajās dienās.

3. Viesmākslinieki Iestādē.

4. Iestādes pasākumu plāns jaunajā mācību gadā.

5. Par izglītojamo pašapkalpošanās iemaņām brokastu laikā vecākajās grupās.

6. Atskaite par plānoto iestādes attīstībā.

7. Atskats uz iestādes darbu vasaras mēnešos.