10.04.2019.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšana ar izmaiņām Iestādes padomes sastāvā.

2. Iepazīstināšana ar Iestādes budžetu,

    energoefektivitātes ietaupīto līdzekļu izlietojumu.

3. Iestādes attīstības plāna saskaņošana.

4. Informatīvās sistēmas ELIIS lietošanas datu apkopojums.

5. Vecāku, izglītojamo un Iestādes darbinieku aptaujas 

    "Par iestāes darba organizāciju un savstarpējo sadarbību" apkopojums.

6. Atskaite par biedrības "Mēs -Sauleszaķim" finansiālo izlietojumu.

7. Plānotie pasākumi mācību gada nogalē.

8. Iestādes darbs vasaras periodā.