03.10.2018.

Izskatītie jautājumi:

1. Iepazīšanās ar jaunajiem padomes locekļiem.

2. Iestādes padomes priekšsēdētāja pārvēlēšana.

3. Iestādes padomes locekļu jaunā saraksta apstiprināšana.

4. Atskaite par iepriekšējā mācību gatā paveikto

5. Pasākumu plāns šajā mācību gadā.