Māsa/vispārējās aprūpes māsa

Māsa/vispārējās aprūpes māsa Dace Lagzdiņa

*atbild par sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu iestādē t.sk.par bērnu higiēnu;

*organizē un vada aukļu un apkopējas darbu;

*kontrolē dienas ritma ievērošanu grupās;

*veic bērnu ēdināšanas kontroli un saskaņo ēdienkartes ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA "Māras Lācis";

 *izglīto un konsultē vecākus par jautājumiem, kas skar bērnu veselību.


Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 13.00-18.15

otrdienās 7.00-13.00


 

Telefons 63483415

              29146482