Saimniecības vadītāja

Saimniecības vadītāja Iveta Lapāne:

*atbild par saimnieciskajiem jautājumiem iestādē;

*organizē un vada remontstrādnieka un sētnieka darbu.


Pieņemšanas laiki:

trešdienās 7.00-13.00

ceturtdienās 13.00-18.15


Telefons 63483423

              29146482