Izglītības metodiķe

Izglītības metodiķe Taiga Rītiņa:

*atbild par pedagoģisko procesu iestādē;

*organizē ārpusnodarbību pasākumus bērniem;

*organizē koncertus, teātra izrādes u.c.pasākumus (pēc pieteikumiem).

________________________________________

Pieņemšanas laiki:

otrdienās 11.00-18.15

ceturtdienās 7.00-9.00

_________________________________

Telefons: 29146482