Vadītāja

Vadītāja Liene Pētersone:

*vada un organizē ar iestādi saistītos procesus;

*risina radušos problēmjautājumus;

*veicina iestādes izaugsmi un atpazīstamību;

*ir atvērta sadarbībai ar iestādes personālu, bērniem un viņu vecākiem.


Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 7.00-14.00;

trešdienās 11.00-18.15


Telefons: 63483414; 

               29146482