Par mums

Pūku mammas- skolotājas Dace IesalnieceSmaidīgs , Ingita Gūtmane Smaidīgs, un

skolotāju palīgs Vintra RjabčukaSmaidīgs

mīļi sagaidīs ikvienu grupiņā "Pūks",

lai kopīgi rotaļātos, draudzētos un uzzinātu daudz interesanta.