Par mums

Pūku skolotājas Dace IesalnieceSmaidīgs, Valda Kadiķe Smaidīgs un

skolotāju palīgs Vintra RabčukaSmaidīgs

mīļi sagaidīs ikvienu grupiņā "Pūks",

lai kopīgi rotaļātos, draudzētos un uzzinātu daudz interesanta.