Par mums

Sauc eņģelīti,

Sauc, sauc, sasauc!

Viņš līdzās vienmēr,

Tepat savā sirsniņā!

 

Ar mazajiem eņģelīšiem kopā ir skolotājas Gaļina RozeSmaidīgs, Antra Biģele Smaidīgs 

un skolotāju palīgs Inese Rugevica Smaidīgs.