Par mums

3.grupas "Zaķēni" skolotājas Valda KadiķeSmaidīgs un Agita Olendere Smaidīgs,

skolotāju palīgs Silva ĻaudobeleSmaidīgs.